Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Region SyddanmarkSpecialcenter Syddanmark


Østruplund

Afdeling Østruplund

Specialcenter for Unge og Voksne  har bo- og beskæftigelsestilbud på Nordfyn - Slottet, Marken og Skoven er boafdelinger og A-huset er beskæftigelsestilbud. I daglig tale er de kendt under det fælles navn Østruplund. Tilbuddet ligger i Nordfyns Kommune.

Målgruppe

Specialcenter for Unge og Voksne er et bo- og beskæftigelsestilbud til voksne personer med udviklingshæmning, som har en dom eller særlige behov i forhold til adfærd herunder personer med dobbelt diagnoser og udtalt problemadfærd.

Målgruppen er blandt andet kendetegnet ved manglende evne til social omgang med andre mennesker, fravær af empati og manglende selvindsigt. Der kan også være tale om personligheds­forstyrrelser, lav aggressions - og impulskontrol, dobbelt diagnoser, affektlabilitet og blandingsmisbrug.

Lovgrundlag

Botilbuddet er omfattet af Servicelovens § 107 og § 108, og beskæftigelsestilbuddet er omfattet af Servicelovens § 104.

Personer med dom er omfattet af Straffeloven og Retssikkerhedsloven.

Bolig og pladser

Østruplund er opdelt i 3 underafdelinger for bodelen – Slottet, Skoven og Marken, og der er døgndækning med vågen nattevagt i alle enheder.

Der er mulighed for at oprette enkeltmandsprojekter i kortere eller længere perioder.

Antal pladser

Slottet er normeret til                               8 borgere
Skoven er normeret til                            12 borgere
Marken er normeret til                            12 borgere

Boligen

Østruplund har tre boafdelinger med lejligheder og et beskæftigelsestilbud.

Slottet har torums lejligheder på ca. 33 - 55 kvadratmeter. Afdelingen har fælles opholdsstue.

Skoven har torums lejligheder på ca. 45 kvadratmeter. Afdelingen har fælles opholdsstue og køkken.

Marken har 12 torums lejligheder på ca. 45 kvadratmeter, der er fælles opholdsstue og køkken.

Slottet er nyrenoveret med aktivitetsrum, administrations- og personalerum.

Østruplund har egen kantine, og borgerne fra beskæftigelsestilbuddet hjælper med at lave mad. Borgerne har mulighed for at tilkøbe madordning, kosten afregnes med hver borger én gang om måneden.
I weekenden samt morgen og aften bliver måltiderne tilberedt i boafdelingerne.

Omgivelser

Østruplund er et nyrenoveret slot, som ligger i naturskønne og landlige omgivelser, og samtidig ligger slottet tæt på landsbyen Østrup ved Otterup. Østruplund råder over 12 tønder land, hvor der rundt om slottet er et parkanlæg, og Skoven og Marken ligger som navnet byder tæt på skoven og omliggende marker.

Ydelser

Botilbuddene tilbyder voksne mænd og kvinder med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse en specialiseret socialpædagogisk indsats.
Indsatsen indeholder for eksempel:

Omfattende socialpædagogisk indsats:

Vi yder hjælp til håndtering af let sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse. Vi yder verbal vejledning og fysisk støtte til alle opgaver samt støtte og guidning i forbindelse med interaktion med omgivelserne.

Let socialpædagogisk intervention:

For håndtering af let sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren behov for let struktureret og individuel tilrettelagt socialpædagogisk intervention.

Moderat socialpædagogisk intervention:

For håndtering af moderat sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren behov for personalemæssig døgndækning herunder moderat struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention.

Omfattende socialpædagogisk og psykologisk intervention:

For håndtering af svære sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren vedvarende, omfattende og massivt behov for personalemæssig døgndækning herunder omfattende struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention.

Massiv socialpædagogisk og psykologisk intervention:

For håndtering af svære sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren vedvarende, omfattende og massivt behov for personalemæssig døgndækning herunder omfattende struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention. På grund af psykopatologisk kompleksitet har borgeren behov for massiv skærmning fra andre borgere, og de fysiske rammer kan blive etableret et eksternt sted.

Østruplunds opgave

Vi anvender neuropædagogik i tilbuddet, som er en pædagogisk fremgangsmetode, hvor man tager udgangspunkt i personens ressourcer og funktionsniveau. Indsatsen målrettes, og der arbejdes mod at mindske forvirring og frustration for den enkelte.

Vi screener hver borger med neuropsykologisk test og observationer. Ud fra screeningen finder vi arbejdsmetoder, som hjælper og støtter den enkelte.

Udviklingssamtale

Vi holder borgerudviklingssamtaler, hvor borgerne kan fortælle om deres ønsker. Sammen med borgeren vurderes, hvordan vi kan opfylde ønsker og sætte delmål, som giver mulighed for at få succes.

Brugerindflydelse

Borgerne har indflydelse på kostplan, aktiviteter, beskæftigelse, ferier og indkøb.
Hver måned holdes fælles bruger- og borgermøde på Østruplund. I de forskellige boenheder holdes møder med jævne mellemrum.

Ferier

Hvis borgeren ønsker at tage på ferie hjælper vi med planlægningen og lægger et budget med udgifter til personaleledsagelse, transport, ophold og lommepenge. Prisen falder, hvis borgerne vælger at følges ad på ferie.

Samarbejde med pårørende

Specialcenter for Unge og Voksne lægger stor vægt på et godt samarbejde med pårørende, og vi arbejder åbent og imødekommende for at skabe gode vilkår for en aktiv samarbejdsrelation.

Pårørende er altid velkomne til at kontakte Østruplund og til at aflægge et besøg.
Hvis den enkelte borger ønsker det, bliver de pårørende indbudt til individuelle planmøder, hvor der lægges plan for borgeren. Mødet holdes en gang om året.
På Østruplund har vi en støtteforening for pårørende, som holder møde to-tre gange hvert år. Pårørende bliver indbudt til sommerfester og julearrangementer.

Botilbud

Som borger på tilbuddet får man støtte og hjælp til at:

 • Skabe sociale kontakter og netværk
 • Udarbejde individuel plan og sætte mål for indsatsen
 • Strukturere hverdagen
 • Administrere økonomi
 • Ordne nødvendige daglige opgaver
 • Komme til læge, tandlæge, frisør og lignende
 • Læse post
 • Personlig hygiejne
 • Håndtere medicin
 • Lave mad
 • Vaske tøj
 • Handle
 • Deltage i aktiviteter
 • Kontakte myndigheder

Beskæftigelsen

Aktivitetshuset på Østruplund tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer med psykisk funktionsnedsættelse med dom eller adfærdsmæssige problemer samt personer med dobbeltdiagnose.

Der er både interne eller eksterne pladser i A-husets beskæftigelse, og beskæftigelsen er lønnet. Der kan forekomme brugerbetaling til enkelte aktiviteter.

Indskrivningsniveau kan være på fuld- eller deltid. Borgerens dagsform og grundlæggende problematikker definerer graden af beskæftigelses- og aktivitetsniveau, så det tilpasses den enkeltes formåen.

Opgaverne kan være pedel- eller kantinearbejde, eller der kan være opgaver i forbindelse med Østruplunds 12 tønder land, hvor der er skovdrift, gartneri, havearbejde og dyrehold.

Herudover tilbyder beskæftigelsen en række aktiviteter, hvor det er muligt for borgeren efter ønske og tilvalg at melde sig til forskellige aktivitetsforløb ud fra et halvårligt udbudskatalog. Aktiviteter kan være:

 • Bowling/vinterhalvåret
 • Gokart/sommerhalvåret
 • Kørsel
 • Fiskeri
 • Skole
 • Naturkalender
 • Strandrensning
 • Sport og/eller aktiviteter med Krop og Bevægelse som omdrejningspunk
 • Månedlige fælles aktiviteter med ture væk fra matriklen
 • Nada 
 • Pædagogisk massage

Personalet i beskæftigelsen indgår i et tæt samarbejde med personalet i bodelen. Samarbejdet bygger blandt andet på solid erfarings- og vidensdeling i forhold til tilrettelæggelse af beskæftigelse og aktiviteter, der imødekommer den enkeltes ønsker og behov. Samtidig er beskæftigelsen en del af borgerens rehabili­terende udviklingstilbud, og aktiviteter og beskæftigelse tilpasses opstillede mål og delmål for borgeren.

Målsætning for Specialcenter Syddanmark, afdeling Østruplund

"At mann, når det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må passe på at finde ham, der, hvor han er, og begynde der".

Til trods for at Søren Kirkegaard skrev disse ord i 1859 er det stadig de tanker, der danner grundlag for den nuværende servicelov, som er grundlaget for vort daglige arbejde for og med borgere. Servicelovens intentioner er netop at stille det enkelte menneske fri til at træffe egne valg og bestemme over eget liv.

Vi forsøger således at være livshjælpere og understøtte borgere identitet ved netop at møde dem, der hvor de er og tage udgangspunkt og afsæt derfra i den socialpædagogiske indsats over for den enkelte borger.


Senest opdateret den 22-09-2020
Skriv til SocialområdetTilgængelighedserklæring