Skip til primært indhold

Elevhjemmet

Elevhjemmet er et botilbud med plads til 8 børn og unge i alderen 6-25 år, der har nedsat hørefunktion samt udfordringer på det kognitive, følelsesmæssige eller sociale område.

Målgruppe

Elevhjemmet er et botilbud med plads til 8 børn og unge i alderen 6-25 år, der har nedsat hørefunktion samt udfordringer på det kognitive, følelsesmæssige eller sociale område.

Der kan være mange grunde til, at skolens elever kommer på elevhjem. F.eks. kan der være langt til og fra skole, der kan være behov for at tilbringe en større del af fritiden sammen med ligestillede kammerater, eller der kan i hjemmet være behov for aflastning.

Bolig

Værelserne er lyse og er på ca. 12 m2. Værelserne er indrettet med personlige ting efter barnets eller den unges ønsker. Der er fælles opholdsstue, åbent køkken med spiseplads samt bryggers og vaskefaciliteter.

Placering

Elevhjemmet ligger i nærheden af Fredericia Skolen, hvor alle børn og unge er indskrevet. 

Faciliteter

Huset har en stor grund med gode muligheder for fysisk udfoldelse.

Pædagogisk tilgang

Dagligdagen er tilrettelagt således, at den enkelte indgår som en del af et fællesskab, hvori barnets eller den unges følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling søges stimuleret optimalt. Kommunikationen tager udgangspunkt i det enkelte barn eller unges sprogkode, hvorfor at der er tale om flere sprogkoder, det vil sige dansk, dansk med støttetegn og tegnsprog.

Vi har et trygt barndomsmiljø med forudsigelighed, tydelige voksne og kontinuitet. Vi har et rigt og varieret ungdomsmiljø, hvor de unge får mulighed for at leve et spændende, udfordrende og sundt ungdomsliv inden for de givne rammer og regler.

Vi respekterer børn og unge, som de individer de er med deres forskellige historier, forudsætninger og behov. Vi styrker, gennem inddragelse, deres muligheder for at indgå i sociale fællesskaber samt understøtter deres forudsætninger for at indgå i forskellige sociale sammenhænge.

Kommunikation

Vi giver børn og unge mulighed for at deltage i al kommunikation og tilpasser kommunikationen til den enkeltes behov. Vi anvender aktiv lytning og inddrager dem respektfuldt i beslutningsprocesser. Hermed får de mulighed for medbestemmelse og indflydelse på eget liv.

Samarbejde med pårørende

Forældre er de vigtigste personer for barnet og den unge, og forældre samt resten af familien er meget velkomne i huset. Forældre har også mulighed for at deltage i møder og lægebesøg. Vi inddrager forældrene i barnets/den unges hverdag og anvender forældres erfaringer og viden.

Charlotte Damberg

Afdelingsleder

Elevhjemmet


21 65 14 46

Elevhjemmet

Neptunvej 30 7000 Fredericia


99 44 19 55
APPFWU02V