Skip til primært indhold

Fuglemajgård

Botilbud til voksne med udviklingshæmning, med dom eller særlige behov i forhold til adfærd, herunder personer med dobbelt diagnoser og udtalt problemadfærd. Lov om Social service §§ 107, 108

Målgruppe

Voksne mennesker der er domfældte eller har særlige behov i forhold til adfærd, som blandt andet kendetegnet ved manglende evne til social omgang med andre mennesker, fravær af empati og manglende selvindsigt. Der kan også være tale om personligheds­forstyrrelser, lav aggressions - og impulskontrol, dobbelt diagnoser, affektlabilitet og blandingsmisbrug.

Lovgrundlag

Botilbuddet er omfattet af Servicelovens § 107 og § 108. Der er mulighed for at benytte § 104 på afdeling Kompasrosen.

Bolig og pladser

Der er der døgndækning med vågen nattevagt.

Der er mulighed for at oprette enkeltmandsprojekter i kortere eller længere perioder.

Antal pladser

Normeret til 11 borgere

Boligen

11 toværelses lejligheder på 74 eller 81 kvadratmeter. Afdelingen har tre fælles opholdsstuer, café og køkken.

Omgivelser

Ligger i landlige omgivelser, og har gode udenoms arealer.

Ydelser

Vi tilbyder voksne mænd og kvinder med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse en specialiseret socialpædagogisk indsats.

Indsatsen indeholder for eksempel:

Omfattende socialpædagogisk indsats:

Vi yder hjælp til håndtering af let sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse. Vi yder verbal vejledning og fysisk støtte til alle opgaver samt støtte og guidning i forbindelse med interaktion med omgivelserne.

Let socialpædagogisk intervention:

For håndtering af let sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren behov for let struktureret og individuel tilrettelagt socialpædagogisk intervention.

Moderat socialpædagogisk intervention:

For håndtering af moderat sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren behov for personalemæssig døgndækning herunder moderat struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention.

Omfattende socialpædagogisk og psykologisk intervention:

For håndtering af svære sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren vedvarende, omfattende og massivt behov for personalemæssig døgndækning herunder omfattende struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention.

Massiv socialpædagogisk og psykologisk intervention:

For håndtering af svære sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren vedvarende, omfattende og massivt behov for personalemæssig døgndækning herunder omfattende struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention.

På grund af psykopatologisk kompleksitet har borgeren behov for massiv skærmning fra andre borgere, og de fysiske rammer kan blive etableret et eksternt sted.

Afdelingen

Skaber rammerne for, at udviklingshæmmede med dom og særlige behov kan få den hjælp og støtte, der er behov for.

Med en anerkendende tilgang til samarbejdet med borgeren er målet at fremme en udvikling, der gør den enkelte borger i stand til at leve et mere selvstændigt liv og at forebygge ny kriminalitet.

Vi gør brug af individuelle samtaler og hjælper med at strukturere borgernes hverdag. Vi tilbyder individuelle og fælles aktiviteter og støtter den enkelte til at kunne håndtere og løse konflikter konstruktivt.

I botilbuddet giver vi vejledning og støtte til:

 • Personlig pleje/hygiejne.
 • Medicinhåndtering.
 • Indkøb.
 • Gennemgang af post.
 • Administration af økonomi.
 • Struktur i hverdagen.
 • Vedligehold og rengøring af bolig.
 • Tøjvask.
 • Vedligehold og etablering af sociale kontakter.
 • Deltagelse i aktiviteter.
 • Ledsagelse til læge, tandlæge, fysioterapi, frisør og lignende.
 • Udarbejdelse af individuelle planer.
 • Madlavning.
 • Mindre vedligeholdelsesopgaver i boligen.
 • Etablering og vedligehold af relationer til familierne.

Samarbejdet med pårørende

Specialcenter Syddanmark lægger stor vægt på et godt samarbejde med pårørende, og vi arbejder åbent og imødekommende for at skabe gode vilkår for en aktiv samarbejdsrelation.

Pårørende er velkomne til at besøge efter aftale og om muligt også overnatte hos borgeren.

Pårørende inviteres med til vores sociale arrangementer som høstfest, grillaftener, Sct. Hans fest og julefrokost hvis borgerne ønsker det.

Henning Christensen

Konstitueret Afdelingsleder

Fuglemajgård


30 52 16 81

Fuglemajgård

Jels Skovvej 2 6630 Rødding


99 44 16 10
APPFWU02V