Skip til primært indhold

Fuglemajgård

Botilbud til voksne med udviklingshæmning, beliggende i Jels, Vejen Kommune. Afdelingen arbejder med voksne, som er domfældte eller har særlige behov i forhold til adfærd.

Lovgrundlag og normering

Botilbuddet er omfattet af Servicelovens § 107 og § 108. Der er mulighed for at benytte § 104 på afdeling Kompasrosen.

Fuglemajgård er normeret til 11 borgere. 

Målgruppe 

Fuglemajgårds målgruppe er voksne mennesker, som er domfældte eller har særlige behov i forhold til adfærd.

Adfærd som blandt andet er kendetegnet ved manglende evne til social omgang med andre mennesker, fravær af empati og manglende selvindsigt. Der kan også være tale om personligheds­forstyrrelser, lav aggressions - og impulskontrol, dobbeltdiagnoser og affektlabilitet.

Bolig

Fuglemajgård ligger i landlige omgivelser i Jels, og har gode udenoms arealer.

11 toværelses lejligheder på 74 eller 81 kvadratmeter. Afdelingen har tre fælles opholdsstuer, café og køkken. Lejlighedernes kvadratmeter antal er inkl. fællesarealer. Der er eget bad og toilet. Der er kun thekøkken i lejlighederne. 

Personale 

På Fuglemajgård arbejdes der i dags-, aften- og vågen nattevagter. 

Faggrupper

På Fuglemajgård arbejder der følgende faggrupper:

Faguddannede pædagoger, eller pædagogiske assistenter, socialfaglig uddannet såsom social- og sundhedsassistenter, eller omsorgsmedhjælpere. Ligeledes har vi en socialrådgiver ansat der også har borger kontakt.

Pædagogisk tilgang 

Vi arbejder ud fra en faglig forståelsesramme med afsæt i systemisk, psykodynamisk og neuropædagogisk teori, hvor borgerens individuelle udviklingsplan tager sigte på rehabilitering af borgerens fysiske, kognitive, sproglige, emotionelle og sociale funktioner.

Der er særligt fokus på rehabiliterende indsatser, motivation og konfliktnedtrapning.

Du kan læse mere om Specialcenter Syddanmarks værdier og pædagogik her

Afdelingen 

Skaber rammerne for, at udviklingshæmmede med dom og særlige behov kan få den hjælp og støtte, der er behov for.

Med en anerkendende tilgang til samarbejdet med borgeren er målet at fremme en udvikling, der gør den enkelte borger i stand til at leve et mere selvstændigt liv og at forebygge ny kriminalitet.

Vi gør brug af individuelle samtaler og hjælper med at strukturere borgernes hverdag. Vi tilbyder individuelle og fælles aktiviteter og støtter den enkelte til at kunne håndtere og løse konflikter konstruktivt.

I botilbuddet giver vi vejledning og støtte til:

 • Personlig pleje/hygiejne
 • Medicinhåndtering
 • Indkøb
 • Gennemgang af post
 • Administration af økonomi
 • Struktur i hverdagen
 • Vedligehold og rengøring af bolig
 • Tøjvask
 • Vedligehold og etablering af sociale kontakter
 • Deltagelse i aktiviteter
 • Ledsagelse til læge, tandlæge, fysioterapi, frisør og lignende
 • Udarbejdelse af individuelle planer
 • Madlavning
 • Mindre vedligeholdelsesopgaver i boligen
 • Etablering og vedligehold af relationer til familierne

Samarbejdet med pårørende 

Specialcenter Syddanmark lægger stor vægt på et godt samarbejde med pårørende, og vi arbejder åbent og imødekommende for at skabe gode vilkår for en aktiv samarbejdsrelation.

Pårørende er velkomne til at besøge efter aftale og om muligt også overnatte hos borgeren.

Pårørende inviteres med til vores sociale arrangementer som høstfest, grillaftener, Sct. Hans fest og julefrokost eller julehygge hvis borgerne ønsker det.

Du kan få yderligere information omkring Specialcenter Syddanmarks samarbejde med pårørende her

Lars Puggard Hougaard

Afdelingsleder

Fuglemajgård


40186454

Fuglemajgård

Jels Skovvej 2, 6630 Jels


99 44 16 10
APPFWU02V