Skip til primært indhold

VISO

Specialcenter Syddanmark er pr 1. Maj 2022 VISO leverandører, og kan levere specialrådgivning til hele landet.

Rådgivning og udredning gennem VISO er gratis

Både borgere, pårørende, kommuner, regionale, kommunale og private sociale tilbud kan bede VISO om rådgivning. Rådgivning og udredning gennem VISO er gratis. VISO er den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på socialområdet. Det er Socialstyrelsen der godkender, hvilke sociale tilbud, der kan blive leverandør af VISO-ydelser.  

Vi leverer VISO ydelser indenfor voksenområdet med særlig viden om domfældte udviklingshæmmedeAPPFWU01V