Skip til primært indhold

Frivillighed

På de sociale centre i Region Syddanmark ønsker vi, med udgangspunkt i regionens politik for frivillighed og medborgerskab, løbende at styrke og udvikle vores arbejde med frivillighedsområdet.

Frivillighed

På de sociale centre i Region Syddanmark ønsker vi, med udgangspunkt i regionens politik for frivillighed og medborgerskab, løbende at styrke og udvikle vores arbejde med frivillighedsområdet.

Frivillighed kan have mange former, og det fælles for de frivillige indsatser er, at de skal skabe værdi for borgerne. Både for de der modtager og for de der yder en frivillig indsats.

Det at være frivillig i Specialcenter Syddanmark

Frivillige kan bidrage med noget helt særligt, da frivillige kan berige livet for borgere på Specialcenter Syddanmark ved at give nye og spændende oplevelser. Frivillige kan ikke erstatte medarbejdernes indsats, men ses som et supplement til denne. Indsatsen fra frivillige er højt værdsat, og vi byder gerne frivillige velkommen.

Introduktion

Når du begynder som frivillig bliver du inviteret til en introduktionssamtale og du får tilknyttet en fast kontaktperson. Din kontaktperson sørger for at give dig introduktion til relevante borgere og afstemme forventninger til frivillighedsindsatsen.

Som frivillig kan du forvente at

  • At kunne gøre en forskel til et andet menneske
  • At blive værdsat og anerkendt for din indsats
  • Vejledning og støtte, når du har behov for det

Som frivillig er du omfattet af regionens forsikring og du har tavshedspligt

Som frivillig skal du underskrive en tavshedspligterklæring og aflevere en straffeattest samt børneattest de steder, hvor det er relevant. Forsikringsmæssigt er du som frivillig dækket på lige vilkår med centrets ansatte. Læs mere om det at være frivillig på socialområdet i velkomstfolderen. Læs mere om frivillighed i Region Syddanmark

APPFWU01V