Skip til primært indhold

Kompasrosen

Bo-, aktivitets- og samværstilbud til voksne personer med udviklingshæmning, som har en dom eller særlige behov i forhold til adfærd herunder personer med dobbelt diagnoser og udtalt problemadfærd.

Målgruppe

Voksne mennesker der er domfældte eller har særlige behov i forhold til adfærd, som blandt andet kendetegnet ved manglende evne til social omgang med andre mennesker, fravær af empati og manglende selvindsigt. Der kan også være tale om personligheds­forstyrrelser, lav aggressions - og impulskontrol, dobbelt diagnoser, affektlabilitet og blandingsmisbrug.

Lovgrundlag

Botilbuddet er omfattet af Servicelovens § 107 og § 108, og aktivitets- og samværstilbuddet er omfattet af Servicelovens § 104.

Bolig og pladser

På Kompasrosen er der døgndækning med vågen nattevagt. Der er mulighed for at oprette enkeltmandsprojekter i kortere eller længere perioder.

Antal pladser

Kompasrosen er normeret til 9 borgere.

Boligen

Kompasrosen har ni toværelses lejligheder på 35 kvadratmeter. Fællesarealerne er delt i to grupper med eget køkken og opholdsstue.

Omgivelser

Kompasrosen ligger i landlige omgivelser, og begge har gode udenoms arealer og adgang til værkstedsbygninger.

Ydelser

Botilbuddene tilbyder voksne mænd og kvinder med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse en specialiseret socialpædagogisk indsats.

Indsatsen indeholder for eksempel:

Omfattende socialpædagogisk indsats

Vi yder hjælp til håndtering af let sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse. Vi yder verbal vejledning og fysisk støtte til alle opgaver samt støtte og guidning i forbindelse med interaktion med omgivelserne.

Let socialpædagogisk intervention

For håndtering af let sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren behov for let struktureret og individuel tilrettelagt socialpædagogisk intervention.

Moderat socialpædagogisk intervention

For håndtering af moderat sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren behov for personalemæssig døgndækning herunder moderat struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention.

Omfattende socialpædagogisk og psykologisk intervention

For håndtering af svære sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren vedvarende, omfattende og massivt behov for personalemæssig døgndækning herunder omfattende struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention.

Massiv socialpædagogisk og psykologisk intervention

For håndtering af svære sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren vedvarende, omfattende og massivt behov for personalemæssig døgndækning herunder omfattende struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention.

På grund af psykopatologisk kompleksitet har borgeren behov for massiv skærmning fra andre borgere, og de fysiske rammer kan blive etableret et eksternt sted.

Kompasrosen

Skaber rammerne for, at udviklingshæmmede med dom og særlige behov kan få den hjælp og støtte, der er behov for.

Med en anerkendende tilgang til samarbejdet med borgeren er målet at fremme en udvikling, der gør den enkelte borger i stand til at leve et mere selvstændigt liv og at forebygge ny kriminalitet.

Vi gør brug af individuelle samtaler og hjælper med at strukturere borgernes hverdag. Vi tilbyder individuelle og fælles aktiviteter og støtter den enkelte til at kunne håndtere og løse konflikter konstruktivt.

Vi tilbyder:

 • Botilbud
 • Personlig pleje/hygiejne.
 • Medicinhåndtering. Indkøb.
 • Gennemgang af post.
 • Administration af økonomi.
 • Struktur i hverdagen.
 • Vedligehold og rengøring af bolig.
 • Tøjvask.
 • Vedligehold og etablering af sociale kontakter.
 • Deltagelse i aktiviteter
 • Ledsagelse til læge, tandlæge, fysioterapi, frisør og lignende.
 • Udarbejdelse af individuelle planer.
 • Madlavning.
 • Mindre vedligeholdelsesopgaver i boligen.
 • Etablering og vedligehold af relationer til familierne.

Værksted

På værkstedet giver vi vejledning og støtte til:

 • Deltagelse i aktiviteter på værkstedet.
 • Medicinhåndtering.
 • Morgenmad og frokost.

Vi tilbyder en række aktiviteter på de to værksteder, og vi har gode erfaringer i at tilrettelægge aktiviteter, som imødekommer de enkeltes behov.

Aktiviteterne er blandt andet:

 • Billedkunst.
 • Husflid.
 • Skovarbejde.
 • Trækløvning
 • Udkørsel af brænde til kunder.
 • Vedligehold af udenoms arealer på afdelingerne.
 • Forberedelse af arrangementer som fastelavn, Sct. Hans, høstfest og julefrokost.
 • Ridning
 • Folkedans
 • Svømning

Samarbejdet med pårørende

Specialcenter Syddanmark  lægger vægt på et godt samarbejde med pårørende, og vi arbejder åbent og imødekommende for at skabe gode vilkår for en aktiv samarbejdsrelation.

Pårørende er velkomne til at besøge efter aftale og om muligt også overnatte hos borgeren. Vi inviterer også pårørende med til vores sociale arrangementer som høstfest, grillaftener, Sct. Hans fest og julefrokost, hvis borgerne ønsker det.

Lisbeth Lumby

Afdelingsleder

Kompasrosen


23 32 47 45

Kompasrosen

Mosevej 1A 6630 Rødding


99 44 16 30
APPFWU01V