Skip til primært indhold

Kompasrosen

Bo-, aktivitets- og samværstilbud i Jels, Vejen Kommune. Afdelingen arbejder med voksne, som er domfældte eller har særlige behov i forhold til adfærd.

Lovgrundlag og normering

Botilbuddet er omfattet af Servicelovens § 107 og § 108, herunder med døgnbemanding.
Aktivitets- og samværstilbuddet er omfattet af Servicelovens § 104.

Kompasrosen er normeret til 9 borgere.

Målgruppe

Kompasrosens målgruppe er voksne mennesker, som er domfældte eller har særlige behov i forhold til adfærd.

Adfærd som blandt andet er kendetegnet ved manglende evne til social omgang med andre mennesker, fravær af empati og manglende selvindsigt. Der kan også være tale om personligheds­forstyrrelser, lav aggressions- og impulskontrol, dobbeltdiagnoser og affektlabilitet.

Bolig 

Kompasrosen ligger i landlige omgivelser, og begge har gode udenoms arealer og adgang til værkstedsbygninger.

Kompasrosen har toværelses lejligheder på 37 kvadratmeter. I lejlighederne er der tekøkken med køleskab og kogeplader og badeværelse med tilhørende vaskesøjle.

Fællesarealerne er delt i to grupper med eget køkken og opholdsstue. Herudover er der en idrætssal tilgængelig med diverse aktivitetsmuligheder.

Personale

På Kompasrosen arbejdes der i dags-, aften- og vågen nattevagter. 

Faggrupper

På Kompasrosen arbejder der følgende faggrupper:

Pædagoger, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere samt andre faggrupper.

Pædagogisk tilgang 

Vi tilbyder voksne mænd og kvinder med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse en specialiseret socialpædagogisk indsats.

På Kompasrosen er vores primære fokus at skabe et trygt miljø baseret på forudsigelighed, genkendelighed og indflydelse på eget liv. Vi arbejder individuelt, med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ønsker/behov og oplevelse af livskvalitet.
Gennem etablering af fællesskab og arrangementer, støtter vi borgerne i at øve sig det sociale rum, herunder læring af normer, konflikthåndtering og relationsdannelse.

Vores udgangspunkt er, at borgeren skal sikres ejerskab over eget liv, samtidig med at der skal tages forbehold for de givne rammer og regler.

Vi ønsker at sikre borgerens indflydelse i hverdagen gennem daglige samtaler, beboermøder, værkstedsmøder og handlemøder. Samtidig ønskes det at borgeren inddrages i det daglige dokumentationsarbejde. Alt dette etableres ud fra hvad den enkelte kan kapere.

Vi arbejder med neuropædagogik og low arousal for at sikre en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i hvad den enkelte borger indeholder. Herudover er der mulighed for seksualvejledning.

Du kan læse mere om Specialcenter Syddanmarks værdier og pædagogik her

Afdelingen

Botilbud

Vi bestræber os på, at skabe en indholdsrig og struktureret hverdag for borgeren. Formålet hermed er at være med til at skabe livskvalitet og forebygge problemfyldt adfærd hos den enkelte. Helt konkret modtager borgeren støtte til:

 • Udarbejdelse og opretholdelse af struktur, døgnrytme og andre individuelle planer.
 • Egenomsorg, f.eks. personlig pleje, hygiejne og indtag af måltider.
 • ADL-træning (træning i almindelig daglig livsførelse). Det kan være støtte til tøjvask, vedligehold og rengøring af boligen, madlavning og indkøb.
 • Samfundsmæssige gøremål, herunder deltagelse i aktiviteter og beskæftigelse, gennemgang af post, administration af økonomi og kontakt til diverse instanser.
 • Guidning ift. sundhed. Det kan være kost, medicinadministration, ledsagelse til læge, tandlæge, fodterapeut med videre.
 • Relations dannelse, vedligehold af familiære relationer og samspil med andre mennesker

Aktivitetstilbud 

I vores interne aktivitetshus, A-huset, tilbyder vi forskellige aktiviteter og har gode erfaringer i at tilrettelægge aktiviteter, som imødekommer den enkeltes behov. Det kan bl.a. være:

 • Trækløvning
 • Udkørsel af brænde til kunder
 • Vedligehold af udearealer
 • Eksterne vedligeholdelses opgaver
 • Billedkunst
 • Ridning
 • Svømning
 • Bowling
 • Kreativt værksted
 • Metal- og træværksted
 • Madkundskab
 • Velvære/sansestimulation med massage og nada

Der afholdes trivselssamtaler og værkstedsmøder, hvor borgerne får mulighed for at ytre deres holdninger og ønsker. Dette er med til at understøtte medindflydelse og at aktiviteter tager udgangspunkt i borgernes interesser.

Traditioner og fællesarrangementer er med til at samle borgerne, derfor gør vi meget ud af at fejre de højtider der er, hvor borgerne får ejerskab af processen. De får mulighed for at bidrage i det omfang de kan kapere og forventningerne er ligeledes tilpasset, så de kan få oplevelsen af at have værdi og betydning.

Samarbejdet med pårørende 

Specialcenter Syddanmark lægger vægt på et godt samarbejde med pårørende, og vi arbejder åbent og imødekommende for at skabe gode vilkår for en aktiv samarbejdsrelation.

Pårørende er velkomne til at besøge efter aftale og om muligt også overnatte hos borgeren.

Du kan få yderligere information omkring Specialcenter Syddanmarks samarbejde med pårørende her 

Lisbeth Lumby

Afdelingsleder

Kompasrosen


23 32 47 45

Kompasrosen

Mosevej 1A, 6630 Jels


99 44 16 30
APPFWU01V