Skip til primært indhold

Børne- og Ungehusene Udby

Bo- og skoletilbud til børn og unge, beliggende i Nørre Aaby. Afdelingen arbejder med børn og unge, som har sociale, emotionelle, kognitive eller psykiatrinære vanskeligheder.

Præsentation af Børne- og Ungehusene Udby

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Lovgrundlag og normering

Botilbuddet er omfattet af Servicelovens § 66 stk. 1 nr. 6 og § 107.

Børne- og Ungehusene Udby er normeret til i alt 25 borgere, fordelt med 22 borgere i Hus 1 og 2 samt 3 enkeltmandsprojekthuse.

Målgruppe 

Børne- og Ungehusene er et botilbud for børn og unge mellem 6 og 18 år, og op til 23 i efterværn for allerede indskrevne borgere. Borgerne har ofte multiple problemstillinger, typisk i form af sociale, emotionelle, kognitive og psykiatrinære vanskeligheder.

Bolig

Børne-og Ungehusene Udby ligger smukt placeret lidt uden for Nørre Aaby på Fyn. Der er store græsarealer, skov og en bålhytte.

Institutionen består af to afdelinger, Hus 1 og Hus 2, samt tre enkeltmandsprojekthuse, en skolebygning og en administrationsbygning.

Alle værelser har eget toilet og bad.

Personale 

På Børne- og Ungehusene arbejdes der i dags-, aften- og vågen nattevagter. 

Dagvagternes opgaver vil primært være som pædagogisk støtte i intern skole. Der vil også kunne afses tid i forhold praktiske opgaver i afdelingen, samt faglig dokumentation.

Aftenvagter er primært i boenhederne, som er barnets hjem. Her vil der være mangeartede pædagogiske opgaver, samt praktiske opgaver i forbindelse med at det er barnets hjem.

Nattevagter er tilknyttet Hus 1 + 2. Disse kører i faste rul, hvor der arbejdes 7 dage og 7 dage fri. 

Faggrupper

Børne- og Ungehusene Udby arbejder der følgende faggrupper:

Social og Sundhedsassistenter, socialpædagoger, omsorgsmedarbejdere, ergoterapeuter, seksualvejleder, køkkenpersonale, praktikvejleder m.fl. 

Pædagogisk tilgang 

Vi arbejder ud fra de seks kerneværdier på Region Syddanmarks socialområde.

Vi arbejder bl.a. ud fra individuelle kommunikationspas, hvor barnet selv fortæller hvem de er, hvad de kan lide og ikke lide mm.  Dette er det første medarbejderne ser, inden kontakten med barnet. Dette giver grobund for en god start for relationelle og pædagogiske indsatser.

Du kan læse mere om Specialcenter Syddanmarks værdier og pædagogik her

Behandling

Behandlingen tilrettelægges individuelt, så den passer til det enkelte barns udviklingstrin.  Arbejdet er tilrettelagt som et helhedsorienteret tilbud, hvor skolen og bodelen arbejder sammen om at støtte og udvikle børnenes færdigheder og kompetencer. 

Den sociale træning tilrettelægges ligeledes ud fra barnet eller den unges udviklingstrin og ressourcer. Målet er, at barnet/den unge lærer at begå og klare sig så godt som muligt efter opholdet på Børne- og Ungehusene.

Træningen kan omfatte almindelig daglig læring (ADL), hvor læringsmålene f.eks. kan være hygiejne, madlavning, træning i at omgås andre hensigtsmæssigt, og i de behov den enkelte ellers måtte have.

Afdelingen

Botilbud

Institutionen består af to huse, en skole og tre enkeltmandsprojekter placeret i hver sin bygning. Behandlingen tilrettelægges individuelt til det enkelte barns udviklingstrin, og indsatsen er tilrettelagt helhedsorienteret, hvor skolen og bo-delen arbejder sammen omkring støtte og udvikling af barnets kompetencer.

Maden

Maden laves i centralkøkken på stedet,  hvor der hver dag tilberedes sund frokost og aftensmad. I hver ende af husene findes anretter-køkkener, hvorfra aftensmaden varmes og serveres. Børnene har medbestemmelse ved, at de på deres ungemøder én gang om ugen kan komme med ønsker til bl.a. maden der serveres.

Der arbejdes ud fra centerets kostpolitik, som grundlag for tilberedningen.

Fritid 

Tiden efter skolen er som i de fleste hjem en blanding af fritid, planlagte aktiviteter og pligter. Børnene og de unge skal f.eks. selv, med pædagogisk støtte, holde orden på deres værelser. Vi tilrettelægger eftermiddagene og aftenerne i samarbejde med den enkelte og prøver i størst mulig omfang at tilgodese de ønsker, der er. Vi opfordrer de unge til at gå til fritidsaktiviteter i nærområdet.

Skoletilbud

Skoletilbuddet tilrettelægges efter det enkelte barns/den unges behov og forudsætningen. Der tilbydes intern skole til børn og unge, der er bosat på Børne- og Ungehusene Udby, mens andre er indskrevet på andre specialskoler.

Samarbejdet med pårørende 

Forældre er de vigtigste personer for barnet og den unge. Forældre og resten af familien er meget velkomne i huset. Forældre har også mulighed for at deltage i møder og lægebesøg. Afdelingen inddrager forældrene i barnets/den unges hverdag og anvender forældres erfaringer og viden.

Du kan få yderligere information omkring Specialcenter Syddanmarks samarbejde med pårørende her

 

Mette Rotborg Henriksen

Afdelingsleder

Børne og Ungehusene Udby Hus 2


21578782

Trine Joan Aggestrup Bisgaard

Afdelingsleder

Børne og Ungehusene Udby Hus 1


24415246

Børne-og Ungehusene Udby Hus 1

Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby


21 99 91 96

Børne -og Ungehusene Udby Hus 2

Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby


20 46 44 80
APPFWU01V