Skip til primært indhold

Børne- og Ungehusene Udby

Bo- og skoletilbud til børn og unge, beliggende i Nørre Aaby. Afdelingen arbejder med børn og unge, som har sociale, emotionelle, kognitive eller psykiatrinære vanskeligheder.

Præsentation af Børne- og Ungehusene Udby

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Lovgrundlag og normering

Botilbuddet er omfattet af Barnets Lov § 43 stk.  1. nr. 6 og Servicelovens § 107.

Børne- og Ungehusene Udby er normeret til i alt 20 borgere, fordelt i 4 huse.

Målgruppe 

Børne- og Ungehusene er et botilbud for børn og unge mellem 6 og 18 år, og op til 20 år i efterværn for allerede indskrevne borgere. Børn og Unge med behov for pædagogisk støtte til at håndtere sociale, emotionelle, kognitive og psykiatrinære problemstillinger. Der er tale om aldersvarende kompetencer på nogle områder og forsinket eller stagnerende udvikling på andre.

Børnene og de unges primære udfordringer er på det kognitive, følelsesmæssige og sociale område og kan komme til udtryk ved  følelsesmæssige udsving, nedsat forståelse for konsekvenserne af egen adfærd, nedsat forståelse for sociale sammenhænge, nedsat evne til empati og udadreagerende adfærd.

Bolig

Børne-og Ungehusene Udby ligger smukt placeret lidt uden for Nørre Aaby på Fyn. Der er store græsarealer, legepladser, skov og bålhytte.

Institutionen består af to afdelinger, Hus 1 og 3 samt Hus 2 og 4, en skolebygning og en administrationsbygning.

Alle værelser har eget toilet og bad.

Personale 

På Børne- og Ungehusene arbejdes der i dag- og aftenvagter. Der er faste vågne nattevagter på alle afdelinger.

På  Børne- og Ungehusene Udby arbejder der følgende faggrupper:

Social- og Sundhedsassistenter, socialpædagoger, omsorgsmedarbejdere, ergoterapeuter, fysioterapeut seksualvejleder, køkkenpersonale, praktikvejleder og pedel.

Pædagogisk tilgang 

Vi arbejder ud fra de seks kerneværdier på Region Syddanmarks socialområde.

Her kan du læse om Region Syddanmarks kerneværdier

Miljøterapi ud fra et neuroaffektivt perspektiv

Vi arbejder ud fra Miljøterapeutisk tilgang, som fokuserer på at forstå sårbare børn og unge ud fra den neuroaffektive teori om, hvordan nervesystemet bliver præget og formet gennem opvæksten.
 
Gennem den miljøterapeutiske tilgang vil vi arbejde på at skabe kontakt med barnet for at få ro på det autonome nervesystem. Vi anerkender, de følelser og reaktioner børnene har, så de gennem vores måde at være på, lærer at forstå egne følelser.

Vi arbejder ud fra individuelle kommunikationspas, hvor barnet selv fortæller, hvem de er, hvad de kan lide og ikke lide. Dette giver grobund for en god start for relationelle og pædagogiske indsatser.

Du kan læse mere om Specialcenter Syddanmarks værdier og pædagogik her

Behandling

Behandlingen tilrettelægges individuelt, så den passer til det enkelte barns udviklingstrin.  Arbejdet er tilrettelagt som et helhedsorienteret tilbud, hvor skole og bodel arbejder sammen om at støtte og udvikle barnets færdigheder og kompetencer. 

Den socialpædagogiske støtte tilrettelægges ud fra barnet eller den unges udviklingstrin og ressourcer. Målet er, at barnet/den unge opnår så mange kompetencer og sociale færdigheder som muligt ud fra de forudsætninger den enkelte har.


Afdelingen

Botilbud

Børne - og Ungehusene tilbyder blandt andet pædagogisk støtte til at:

Skabe sociale kontakter og netværk
Udarbejde individuel plan og sætte mål for indsatsen
Strukturere hverdagen
Administrere økonomi
Nødvendige daglige opgaver
Tværfaglige sundhedsindsatser
Læse post
Personlig hygiejne
Håndtere medicin
Lave mad
Vaske tøj
Handle
Deltage i aktiviteter
Kontakte myndigheder
Deltagelse i fritidsaktiviteter
Komme i skole

Maden

Maden laves i centralkøkken på stedet,  hvor der hver dag tilberedes sund frokost og aftensmad.
I hver ende af husene findes anretter-køkkener, hvorfra aftensmaden varmes og serveres. Børnene med inddrages i kostplanlægningen. Der er mulighed for at det enkelte barn / ung tilbydes særlig kost.

Fritid 

Tiden efter skolen er som i de fleste hjem en blanding af fritid, planlagte aktiviteter og pligter. Børnene og de unge skal være med til, med pædagogisk støtte, at holde orden på deres værelser. Vi tilrettelægger eftermiddagene og aftenerne i samarbejde med den enkelte og prøver i størst mulig omfang at tilgodese de ønsker, der er. Vi opfordrer de unge til at gå til fritidsaktiviteter i nærområdet.

Skoletilbud

Skoletilbuddet tilrettelægges efter det enkelte barns/den unges behov og forudsætninger. Der tilbydes intern skole til børn og unge, der er bosat på Børne- og Ungehusene Udby, mens andre er indskrevet på andre specialskoler. Skolen ledes og drives af Socialcenter Lillebælt.

Samarbejdet med pårørende 

Forældre er oftest de vigtigste personer for barnet og den unge. Forældre og resten af familien er meget velkomne i huset. Forældre har mulighed for at deltage i møder og lægebesøg. Afdelingen inddrager forældrene i barnets/den unges hverdag og anvender forældres erfaringer og viden.

Du kan få yderligere information omkring Specialcenter Syddanmarks samarbejde med pårørende her

 

Trine Joan Aggestrup Bisgaard

Afdelingsleder

Børne og Ungehusene Udby Hus 1


24415246

Mette Rotborg Henriksen

Afdelingsleder

Børne og Ungehusene Udby Hus 2


21578782

Tage Mellgren

Faglig leder

Børne - og Ungehusene Udby Hus 1


24898032

Charlotte Nielsen

Faglig leder

Børne - og Ungehusene Udby Hus 2


21121623

Børne-og Ungehusene Udby Hus 1

Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby


21 99 91 96

Børne -og Ungehusene Udby Hus 2

Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby


20 46 44 80
APPFWU02V