Skip til primært indhold

Børne- og Ungehusene Udby

Bo- og skoletilbud til børn og unge med sociale, emotionelle, kognitive eller psykiatrinære vanskeligheder.

Målgruppe 

Børn og unge med markante og ofte multiple problemstillinger, typisk i form af sociale, emotionelle, kognitive og psykiatrinære vanskeligheder. Der er tale om aldersvarende kompetencer på nogle områder og markant forsinket udvikling på andre. Børnenes primære udfordringer er på det kognitive, følelsesmæssige og sociale område og kan komme til udtryk ved stor følelsesmæssig frustration, manglende forståelse for konsekvenserne af egen adfærd, manglende forståelse for sociale sammenhænge, manglende empati og udadreagerende adfærd. Vi modtager børn og unge mellem 6 og 18 år (23 år).

Omgivelser og faciliteter

Børne-og Ungehusene Udby ligger smukt placeret lidt uden for Nørre Aaby på Fyn. Der er store græsarealer, skov og en bålhytte. Institutionen består af to afdelinger, Hus 1 og Hus 2,  en skolebygning og en administrationsbygning. Alle værelser har eget toilet og bad. I administrationsbygningen ligger et centralkøkken, hvor der hver dag tilberedes sund frokost og aftensmad. I hver ende af husene findes anretter-køkkener, hvorfra aftensmaden varmes og serveres.

Behandling

Behandlingen tilrettelægges individuelt, så den passer til det enkelte barns udviklingstrin.  Arbejdet er tilrettelagt som et helhedsorienteret tilbud, hvor skolen og bodelen arbejder sammen om at støtte og udvikle børnenes færdigheder og kompetencer. 

Den sociale træning tilrettelægges ligeledes ud fra barnet eller den unges udviklingstrin og ressourcer. Målet er, at barnet/den unge lærer at begå og klare sig så godt som muligt efter opholdet på Børne- og Ungehusene.

Træningen kan omfatte almindelig daglig læring (ADL), hvor læringsmålene f.eks. kan være hygiejne, madlavning, træning i at omgås andre hensigtsmæssigt, begå sig i trafikken og i de behov den enkelte ellers måtte have.

Skole

Skoletilbuddet tilrettelægges efter det enkelte barns/den unges behov og forudsætningen. Der tilbydes intern skole til børn og unge, der er bosat på Børne- og Ungehusene Udby, mens andre er indskrevet på andre specialskoler.

Fritid

Tiden efter skolen er som i de fleste hjem en blanding af fritid, planlagte aktiviteter og pligter. Børnene og de unge skal f.eks. selv, med pædagogisk støtte, holde orden på deres værelser. Vi tilrettelægger eftermiddagene og aftenerne i samarbejde med den enkelte og prøver i størst mulig omfang at tilgodese de ønsker, der er. Vi opfordrer de unge til at gå til fritidsaktiviteter i nærområdet.

Samarbejdet med pårørende

Forældre er de vigtigste personer for barnet og den unge. Forældre og resten af familien er meget velkomne i huset. Forældre har også mulighed for at deltage i møder og lægebesøg. Vi inddrager forældrene i barnets/den unges hverdag og anvender forældres erfaringer og viden.

Dorte Stangholm Jakobsen

Afdelingsleder

Hus 1


30 57 64 77

Janne Lærke Ramskov Kring

Afdelingsleder

Hus 2


23 46 42 12

Børne-og Ungehusene Udby Hus 1

Limosegyden 6 5580 Nr Åby


21 99 91 96

Børne -og Ungehusene Udby Hus 2

Limosegyden 6 5580 Nr Åby


20 46 44 80
APPFWU02V