Skip til primært indhold

Midgårdhus

Bo-, aktivitets- og samværstilbud for voksne, i Ribe, Esbjerg Kommune. Afdelingen arbejder med voksne, som er domfældte eller har særlige behov i forhold til adfærd.

Lovgrundlag og normering

Botilbuddet er omfattet af Servicelovens § 107 og § 108, og aktivitets- og samværstilbud er omfattet af Servicelovens § 104.

Personer med dom er omfattet af Straffeloven og Retssikkerhedsloven. Der er mulighed for at oprette særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter i kortere eller længere perioder.

Midgårdhus er normeret til 16 borgere.

Målgruppe 

Midgårdhus' målgruppe er voksne mennesker, som er domfældte eller har særlige behov i forhold til adfærd.

Adfærd som blandt andet er kendetegnet ved manglende evne til social omgang med andre mennesker, fravær af empati og manglende selvindsigt. Der kan også være tale om personligheds­forstyrrelser, lav aggressions - og impulskontrol, dobbeltdiagnoser og affektlabilitet.

Bolig

Midgårdhus ligger i naturskønne omgivelser i Ribelund området, og der er kort afstand til Ribe bymidte.

Der er 16 toværelseslejligheder. Derudover har afdelingen fælles opholdsstue og café. 

Personale 

På Midgårdhus arbejdes der i dags-, aften- og vågen nattevagter. 

Faggrupper 

På Midgårdhus arbejder der følgende faggrupper:

Pædagoger, social- og sundhedsassistent, omsorgsmedarbejdere, ergoterapeuter, køkkenpersonale og nattevagter. 

Pædagogisk tilgang

Midgårdhus grundlæggende værdier er: Kvalitet, Omsorg, Udvikling, Samarbejde og Respekt.

Vi arbejder med de fire grundsten: 1) Mål/ delmål, 2) Low Arousal, 3)Anerkendende kommunikation og 4) KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik)

I teams arbejdes der intens med nærvær, glæde, relationsdannelse, struktur, involvering i et dialogbaseret tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartner.

Du kan læse mere om Specialcenter Syddanmarks værdier og pædagogik her

Afdelingen 

Botilbud

Formålet med behandlingsindsatsen er at skabe en indholdsrig og struktureret hverdag for borgeren. I tilbuddet er en hensigtsmæssig og forudsigelig struktur med det formål at forebygge en problemfyldt adfærd hos den enkelte.

Afdelingen udfører tillige observation, afdækning og andre midlertidige opgaver.

Borgerne får støtte og hjælp til:

 • ADL-træning (Almindelig Daglig Læring) – træning i almindelig daglig livsførelse
 • Deltagelse i beskæftigelsestilbud
 • Terapeutiske samtaler
 • Fritid og deltagelse i fritidsaktiviteter samt sociale aktiviteter
 • At udarbejde individuel plan
 • Hverdag og traditioner
 • Rengøring, madlavning, indkøb, tøjvask og andre daglige forpligtigelser er vigtige elementer i at skabe en forudsigelig og genkendelig struktur i hverdagen.

Traditioner er også vigtige, og derfor lægger vi vægt på at markere begivenheder og højtider som:

 • Borgerfødselsdage
 • Sommer- og julesamvær med pårørende
 • Sociale ture
 • Sommerfestivaler
 • Samt almindelige højtider som jul, påske, pinse osv.

Succeskriteriet med vores arbejde er, at:

 • Den enkelte bliver bedre til at sætte ord på tanker og følelser og dermed kan lære nye handlemuligheder.
 • Ændre negativ adfærd til positiv adfærd, afkriminalisere og resocialisere til en tilværelse fri af kriminalitet.
 • Den enkelte borger støttes til at oparbejde et samfundsaccepteret normsæt.

Aktivitetstilbud 

I vores interne aktivitetshus, A-huset, tilbyder vi forskellige aktiviteter og har gode erfaringer i at tilrettelægge aktiviteter, som imødekommer den enkeltes behov.

Der afholdes trivselssamtaler og værkstedsmøder, hvor borgerne får mulighed for at ytre deres holdninger og ønsker. Dette er med til at understøtte medindflydelse og at aktiviteter tager udgangspunkt i borgernes interesser.

Beskæftigelse 

I samarbejde med Esbjerg Kommune henviser vi til beskyttet beskæftigelse eller virksomheder, hvor der er mulighed for skånejob.

Tilbuddet har mulighed for at give et internt § 104 aktivitets- og samværstilbud til borgere der har en dom, eller som af andre årsager ikke kan få et eksternt beskæftigelsestilbud.

Samarbejdet med pårørende 

Der er et tæt samarbejde med pårørende i det omfang borgerne ønsker det og hvor det er muligt.

Pårørende bliver inviteret til sociale arrangementer og møder hvor det er muligt.

Borgerne har altid mulighed for at have besøg af pårørende eller besøge deres pårørende efter tilladelse af statsadvokaten.

Du kan få yderligere information omkring Specialcenter Syddanmarks samarbejde med pårørende her 

Sanne Carstensen

Afdelingsleder

Midgårdhus


28 99 40 35

Midgårdhus

Kastanie alle 16, 6760 Ribe


99 44 17 00
APPFWU01V