Skip til primært indhold

Midgårdhus

Midgårdhus er et bo-, aktivitets- og samværstilbud i Ribe, Esbjerg Kommune.

Målgruppe

Voksne mennesker, som er domfældte eller har særlige behov i forhold til adfærd. Adfærd som blandt andet er kendetegnet ved manglende evne til social omgang med andre mennesker, fravær af empati og manglende selvindsigt. Der kan også være tale om personligheds­forstyrrelser, lav aggressions - og impulskontrol, dobbeltdiagnoser, affektlabilitet og blandingsmisbrug.

Lovgrundlag

Botilbuddet er omfattet af Servicelovens § 107 og § 108, og aktivitets- og samværstilbud er omfattet af Servicelovens § 104. Personer med dom er omfattet af Straffeloven og Retssikkerhedsloven. Der er mulighed for at oprette særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter i kortere eller længere perioder.

Nattevagt

Døgndækning med vågen nattevagt.

Antal pladser

Normeret til 16 borgere.

Boligen

16 toværelseslejligheder, afdelingen har her udover fælles opholdstue og Café.

Omgivelser

Midgårdhus ligger i naturskønne omgivelser i Ribelund området, og der er kort afstand til Ribe bymidte.

Ydelser

Vi tilbyder voksne mænd og kvinder med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse en specialiseret socialpædagogisk indsats.

Indsatsen indeholder for eksempel:

Omfattende socialpædagogisk indsats:

Hjælp til håndtering af let sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse. Vi yder verbal vejledning og fysisk støtte til alle opgaver samt støtte og guidning i forbindelse med interaktion med omgivelserne.

Let socialpædagogisk intervention:

For håndtering af let sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår, såsom retskendelse, har borgeren behov for let struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk intervention.

Moderat socialpædagogisk intervention:

For håndtering af moderat sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår, såsom retskendelse, har borgeren behov for personalemæssig døgndækning herunder moderat struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention.

Omfattende socialpædagogisk og psykologisk intervention:

For håndtering af svære sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår, såsom retskendelse, har borgeren vedvarende, omfattende og massivt behov for personalemæssig døgndækning herunder omfattende struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention.

Massiv socialpædagogisk og psykologisk intervention:

For håndtering af svære sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren vedvarende, omfattende og massivt behov for personalemæssig døgndækning herunder omfattende struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention.

På grund af psykopatologisk kompleksitet har borgeren behov for massiv skærmning fra andre borgere, og de fysiske rammer kan blive etableret et eksternt sted. 

Opgave

Formålet med behandlingsindsatsen er at skabe en indholdsrig og struktureret hverdag for borgeren. I tilbuddet er en hensigtsmæssig og forudsigelig struktur med det formål at forebygge en problemfyldt adfærd hos den enkelte.

Afdelingen udfører tillige observation, afdækning og andre midlertidige opgaver.

Borgerne får støtte og hjælp til:

 • ADL-træning – træning i almindelig daglig livsførelse.
 • Deltagelse i beskæftigelsestilbud.
 • Terapeutiske samtaler.
 • Fritid og deltagelse i fritidsaktiviteter samt sociale aktiviteter.
 • At udarbejde individuel plan.
 • Hverdag og traditioner

Rengøring, madlavning, indkøb, tøjvask og andre daglige forpligtigelser er vigtige elementer i at skabe en forudsigelig og genkendelig struktur i hverdagen.

Traditioner er også vigtige, og derfor lægger vi vægt på at markere begivenheder og højtider som:

 • Borgerfødselsdage
 • Sommer- og julesamvær med pårørende
 • Sociale ture
 • Sommerfestivaler
 • Samt almindelige højtider som jul, påske, pinse osv.

Succeskriteriet med vores arbejde er, at:

Den enkelte bliver bedre til at sætte ord på tanker og følelser og dermed kan lære nye handlemuligheder.
Ændre negativ adfærd til positiv adfærd, afkriminalisere og resocialisere til en tilværelse fri af kriminalitet.
Den enkelte borger støttes til at oparbejde et samfundsaccepteret normsæt.

Beskæftigelse

I samarbejde med Esbjerg Kommune henviser vi til beskyttet beskæftigelse eller virksomheder, hvor der er mulighed for skånejob.

Tilbuddet har mulighed for at give et internt § 104 aktivitets- og samværstilbud til borgere der har en dom, eller som af andre årsager ikke kan få et eksternt beskæftigelsestilbud.

Sanne Carstensen

Afdelingsleder

Midgårdhus


28 99 40 35

Midgårdhus

Kastanie alle 16 6760 Ribe


99 44 17 00
APPFWU02V