Skip til primært indhold

Værdier og pædagogik

I nært samarbejde med borgeren og kommunen udfører vi højt specialiserede og effektive rehabiliterende indsatser med fokus på udvikling og individuel tilpasset støtte.

Centeret yder en højt specialiseret rehabiliterende indsats til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og har afdelinger med bo- og/eller beskæftigelsestilbud til voksne, samt bo- og/ eller skoletilbud.

Centeret yder socialpædagogisk og psykologisk intervention til mennesker med behov for en struktureret og individuel tilrettelagt indsats. Centeret har mulighed for at tilbyde massiv skærmning og personalemæssig døgndækning til personer, som har behov for en solid socialpædagogisk indsats.

Målgruppe

Voksne: Mænd og kvinder med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i let til middelsvær grad. Målgruppen er også personer med dobbeltdiagnoser, udtalt problemadfærd og domfældte. Målgruppens adfærd er blandt andet kendetegnet ved manglende evne til social omgang med andre mennesker, fravær af empati og selvindsigt, personlighedsforstyrrelser, lav aggression- og impulskontrol, dobbeltdiagnoser, affektlabilitet og blandingsmisbrug.

Unge: Unge med markante emotionelle, kognitive og/eller psykiatrinære vanskeligheder

Du kan læse mere om centerets ydelser her

Lovgrundlag

Tilbuddene er omfattet af Servicelovens §§ 66, 104, 107 og 108.

Botilbud

Specialcenter Syddanmark tilbyder boliger og ydelser til børn, unge og voksne udviklingshæmmede . Vi har mulighed for at oprette enkeltmandsprojekter for borgere med særlige behov.

Aktivitetstilbud

Specialcenter Syddanmark har interne Aktivitetshuse på Østruplund, Midgårdhus og Kompasrosen. 

Læs mere om centerets A-huse under de relevante afdelinger.

Værdier og pædagogik

I Specialcenter Syddanmark vil vi gerne kendes på:

  • Levering af specialviden - anvendt
  • Individuelle tilpassede metoder baseret på evidens
  • Strategier med afsæt i problemets oprindelse
  • Vi trækker på andre specialister
  • Personlig udvikling og habilitering
  • Uddannelsesforpligtigelse
  • Professionel tilgang
  • Aktive samfunds debattører
  • Målbarhed

Mission

I nært samarbejde med borgeren og kommunen udfører vi højt specialiserede og effektive rehabiliterende indsatser med fokus på udvikling og individuel tilpasset støtte.

Vision

I Specialcenter Syddanmark er udvikling af den bedste socialpædagogiske indsats samt en attraktiv og udviklingsorienteret arbejdsplads et fælles forpligtende anliggende for ledelse og medarbejdere.

Værdier

I Specialcenter Syddanmark arbejder vi ud fra Region Syddanmarks officielle værdigrundlag.

Der er mulighed for at, man på afdelingsniveau, kan formulere lokale værdigrundlag - så længe de er i overensstemmelse med Region Syddanmarks officielle værdier. 

Ledelsesgrundlag

I Specialcenter Syddanmark arbejder ledelsen ud fra Region Syddanmarks officielle ledelsesgrundlag.

Tilsyn

Der udføres tilsyn af Socialtilsyn Syd.

APPFWU02V