Skip til primært indhold

I Specialcenter Syddanmark tilbyder vi bo-, aktivitets- og samværstilbud til børn, unge og voksne med psykisk udviklingshæmning.

Vores tilbud er målrettet mennesker med psykisk udviklingshæmning med behov for særlig støtte samt domfældte.

Borgerne har ofte komplekse udfordringer og har udviklingshæmning i kombination med en eller flere andre diagnoser eller psykiatriske overbygninger.

Vi udfører højt specialiserede socialpædagogiske indsatser med fokus på rehabilitering, udvikling og individuel tilpasset støtte.

Vi sætter borgeren først og har et kontinuerligt fokus på at støtte borgeren i at opnå så meget indflydelse på eget liv som muligt.

Der er mulighed for at oprette særforanstaltninger, enkeltmandsprojekter samt individuel tilpassede løsninger.

Om centret

I Specialcenter Syddanmark har vi tilbud til både børn og voksne samt skole og intern beskæftigelse. Centret er en del af det Sociale område i Region Syddanmark og er fordelt på matrikler på Fyn og i Jylland. Alle afdelinger har vågen nattevagt.

Voksne:

Børn og Unge:

Sundhed

Vi har fokus på psykisk og fysisk sundhed og samarbejder med borgeren om sundhedsmæssige indsatser.

APPFWU01V