Skip til primært indhold

Er du borger eller pårørende

Er du borger eller pårørende kan du kontakte din bopælskommune.

Specialcenter Syddanmark tilbyder bo- og beskæftigelse til mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse med behov for en specialiseret socialpædagogisk og psykologisk indsats. Specialcentret har mulighed for at etablere enkeltmandsprojekter.

Målgruppe

Voksne

Mænd og kvinder med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i let til middelsvær grad. Målgruppen er også personer med dobbeltdiagnoser, udtalt problemadfærd og domfældte.

Målgruppens adfærd er blandt andet kendetegnet ved manglende evne til social omgang med andre mennesker, fravær af empati og selvindsigt, personlighedsforstyrrelser, lav aggression- og impulskontrol, dobbeltdiagnoser, affektlabilitet og blandingsmisbrug.

Unge

Unge med markante emotionelle, kognitive og/eller psykiatrinære vanskeligheder.

Lovgrundlag

Serviceloven §§ 66, 104, 107 og 108.

Læs om centrets Takster

Anmodning om plads

Der anvendes  en fælles-indgang for kommunerne til de seks centre på det specialiserede socialområde. Én mailadresse, ét telefonnummer og én anmodningsportal bringer kommunale sagsbehandlere i kontakt med Socialområdets Matchningsteam, hvorfra der formidles kontakt til det bedst mulige tilbud for borgeren.

Søg plads via anmodningsportal

I Anmodningsportalen udfyldes det digitale anmodningsskema, som efterfølgende automatisk sendes til Socialområdets Matchningsteam. Efter modtagelse vurderer teamet i samarbejde med de relevante centre, hvilket tilbud, der bedst tilgodeser den kommunale henvendelse og borgerens behov.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med et anmodningsforløb eller anmodningsportalen, så kontakt Socialområdets Matchningsteam på -

Telefon: 29 20 10 67

Mail: Social.anmodning@rsyd.dk

Yderligere information

På de sociale centres hjemmesider og på Tilbudsportalen kan du danne dig et overblik over centrets ydelser, ledige pladser mm.

APPFWU01V