Skip til primært indhold

Kerneværdier på socialområdet

Sammen skaber vi fremtidens rammer for borgeroplevet livskvalitet.

Socialområdets 6 kerneværdier

På socialområdet vil vi gerne skabe mest mulig livskvalitet for de mennesker, der bor eller modtager ydelser fra os. Det vil vi fremover gøre gennem arbejdet med fælles kerneværdier for borgeroplevet livskvalitet.

Kerneværdier på socialområdet

De 6 kerneværdier for Region Syddanmarks socialområde er:

  • At kunne mest muligt selv
  • At være tryg
  • At have et indholdsrigt liv
  • At bestemme selv
  • At have betydningsfulde relationer
  • At kunne kommunikere

Formålet med kerneværdierne

Kerneværdierne skal styrke det borgernære samarbejde og sætte retning og prioritering i indsatser på de enkelte tilbud. Prioritering af arbejdet med kerneværdierne og de konkrete handlinger, der igangsættes, vil ske på baggrund af dialog mellem borgere, pårørende, medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere.
Alle kerneværdier gælder for hele socialområdet, men prioriteringen, af hvilke kerneværdier der særligt vil blive arbejdet med, kan være forskellig på tilbudsniveau.

Læs pjecen - Kerneværdier

Viden og data om borgeroplevet livskvalitet 

Det er ikke nyt for medarbejdere og ledere at arbejde med borgeroplevet livskvalitet. Det sker hver dag i samarbejdet mellem den enkelte borger og medarbejder. Men måske kan vi blive endnu bedre til det? Måske kan vi blive endnu klogere på, hvad der er på spil for de borgere, der bor eller modtager ydelser på det regionale socialområde? 

Gennem et større indsigtsarbejde i foråret 2022 er der fundet frem til de 6  kerneværdier, som er særligt vigtige for borgeroplevet livskvalitet på det specialiserede socialområdet i region Syddanmark. Her har borgere og  pårørende bidraget gennem interviews, men også medarbejdere og ledere på tværs af socialområdet har bidraget til indsigtsarbejdet. 

APPFWU02V