Skip til primært indhold

Vores specialområder

Vi modtager voksne borgere med udviklingshæmning med problemadfærd og/eller dom til anbringelse samt børn og unge med udfordringer på det kognitive, følelsesmæssige eller sociale område.

Voksne

Borgere med udviklingshæmning i let til middelsvær grad med fx. dobbeltdiagnoser eller udtalt problemadfærd. Målgruppens adfærd er blandt andet kendetegnet ved udfordringer med at indgå i sociale sammenhænge, personlighedsforstyrrelser, impulsstyring, dobbeltdiagnoser eller blandingsmisbrug.

Vi modtager også domfældte udviklingshæmmede, og vi har derfor en særlig viden herom.

Børn og unge

Borgere med udviklingshæmning med markante emotionelle, kognitive og/eller psykiatrinære vanskeligheder.

Lovgrundlag

Tilbuddene hos Specialcenter Syddanmark er omfattet af Servicelovens §§ 66, 104, 107 og 108.

APPFWU02V