Skip til primært indhold

Kerneopgave

Med afsæt i den enkelte borgers ressourcer, drømme og håb styrker vi selvbestemmelsen og fremmer selvhjulpenheden, for at understøtte borgerens egen oplevelse af livskvalitet og et meningsfuldt liv.

I Specialcenter Syddanmark har vi udarbejdet denne beskrivelse af vores kerneopgave

”Sammen skaber vi løsninger på socialt komplekse livssituationer.

I tæt samarbejde med borgeren og relevante samarbejdspartnere,

udfører vi højt specialiserede, effektive og individuelt tilpassede

socialpædagogiske indsatser, der skaber trivsel og værdi for borgeren.”

Socialområdets strategiske grundlag sætter retningen for socialområdets udvikling i de kommende år. Grundlaget indeholder en vision og mission for socialområdet samt en række overordnede temaer for udviklingen.

 

APPFWU02V