Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Region SyddanmarkSpecialcenter Syddanmark


Midgaardhus

Midgaardhus er et bo og beskæftigelsestilbud i Ribe. Tilbuddet ligger i Esbjerg Kommune.

Målgruppe

Målgruppen er blandt andet kendetegnet ved manglende evne til social omgang med andre mennesker, fravær af empati og manglende selvindsigt. Der kan også være tale om personligheds­forstyrrelser, lav aggressions - og impulskontrol, dobbelt diagnoser, affektlabilitet og blandingsmisbrug.

Lovgrundlag

Botilbuddet er omfattet af Servicelovens § 107 og § 108, og beskæftigelsestilbuddet er omfattet af Servicelovens § 104.

Personer med dom er omfattet af Straffeloven og Retssikkerhedsloven.

Der er mulighed for at oprette særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter i kortere eller længere perioder.

Nattevagt

Midgaardhus har døgndækning med vågen nattevagt.

Antal pladser

Midgaardhus er normeret til 16 borgere.

Boligen

På Midgaardhus har alle borgere egen lejlighed med bad og lille køkken

Omgivelser

Midgaardhus ligger i naturskønne omgivelser i Ribelund området, og der er kort afstand til Ribe bymidte.

Ydelser

Midgaardhus tilbyder voksne mænd og kvinder med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse en specialiseret socialpædagogisk indsats.
Indsatsen indeholder for eksempel:

Omfattende socialpædagogisk indsats:

Vi yder hjælp til håndtering af let sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse. Vi yder verbal vejledning og fysisk støtte til alle opgaver samt støtte og guidning i forbindelse med interaktion med omgivelserne.

Let socialpædagogisk intervention:

For håndtering af let sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren behov for let struktureret og individuel tilrettelagt socialpædagogisk intervention.

Moderat socialpædagogisk intervention:

For håndtering af moderat sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren behov for personalemæssig døgndækning herunder moderat struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention.

Omfattende socialpædagogisk og psykologisk intervention:

For håndtering af svære sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren vedvarende, omfattende og massivt behov for personalemæssig døgndækning herunder omfattende struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention.

Massiv socialpædagogisk og psykologisk intervention:

For håndtering af svære sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren vedvarende, omfattende og massivt behov for personalemæssig døgndækning herunder omfattende struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention. På grund af psykopatologisk kompleksitet har borgeren behov for massiv skærmning fra andre borgere, og de fysiske rammer kan blive etableret et eksternt sted. 

Midgaardhus opgave

Formålet med behandlingsindsatsen er at skabe en indholdsrig og struktureret hverdag for borgeren. I tilbuddet er en hensigtsmæssig og forudsigelig struktur med det formål at forebygge en problemfyldt adfærd hos den enkelte.

Afdelingen udfører tillige observation, afdækning og andre midlertidige opgaver.

Borgerne får støtte og hjælp til

 • ADL-træning – træning i almindelig daglig livsførelse.
 • Deltagelse i beskæftigelsestilbud.
 • Terapeutiske samtaler.
 • Fritid og deltagelse i fritidsaktiviteter samt sociale aktiviteter.
 • At udarbejde individuel plan.

Hverdag og traditioner

Rengøring, madlavning, indkøb, tøjvask og andre daglige forpligtigelser er vigtige elementer i at skabe en forudsigelig og genkendelig struktur i hverdagen.

Traditioner er også vigtige, og derfor lægger vi vægt på at markere begivenheder og højtider som:

 • Borgerfødselsdage
 • Sommer- og julesamvær med pårørende
 • Sociale ture
 • Sommerfestivaler
 • Samt almindelige højtider som jul, påske, pinse osv.

Succeskriterier

Succeskriteriet med vores arbejde er, at:

 • Den enkelte bliver bedre til at sætte ord på tanker og følelser og dermed kan lære nye handlemuligheder.
 • Ændre negativ adfærd til positiv adfærd, afkriminalisere og resocialisere til en tilværelse fri af kriminalitet.
 • Den enkelte borger støttes til at oparbejde et samfundsaccepteret normsæt.

Beskæftigelse

I samarbejde med Esbjerg Kommune henviser vi til beskyttet beskæftigelse eller virksomheder, hvor der er mulighed for skånejob.

Tilbuddet har mulighed for at give et internt beskæftigelsestilbud til borgere, der har en dom eller som af andre årsager ikke kan få et eksternt beskæftigelsestilbud.


Senest opdateret den 22-09-2020
Skriv til SocialområdetTilgængelighedserklæring