Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |

Region SyddanmarkSpecialcenter Syddanmark


Fuglemajgård

 

Specialcenter for Unge og Voksne har bo- og beskæftigelsestilbud i Vejen på Kompasrosen og Fuglemajgård.  Tilbuddene ligger i Vejen Kommune.

Målgruppe

Specialcenter for Unge og Voksne  er et bo- og beskæftigelsestilbud til voksne personer med udviklingshæmning, som har en dom eller særlige behov i forhold til adfærd herunder personer med dobbelt diagnoser og udtalt problemadfærd.

Målgruppen er blandt andet kendetegnet ved manglende evne til social omgang med andre mennesker, fravær af empati og manglende selvindsigt. Der kan også være tale om personligheds­forstyrrelser, lav aggressions - og impulskontrol, dobbelt diagnoser, affektlabilitet og blandingsmisbrug.

Lovgrundlag

Botilbuddet er omfattet af Servicelovens § 107 og § 108, og værkstederne er omfattet af Servicelovens § 104.

Bolig og pladser

På Kompasrosen og Fuglemajgård er der døgndækning med vågen nattevagt.

På Grønnebæk skal borgeren være i beskæftigelse eller tilknyttet et undervisningsforløb.

Der er mulighed for at oprette enkeltmandsprojekter i kortere eller længere perioder.

Antal pladser

Kompasrosen er normeret til        9 borgere
Fuglemajgård er normeret til       11 borgere

Boligen

Kompasrosen har ni toværelses lejligheder på 35 kvadratmeter. Borgerne er delt i to grupper med eget køkken og opholdsstue.

Fuglemajgård har 11 toværelses lejligheder på 74 eller 81 kvadratmeter. Afdelingen har tre fælles opholdsstuer, café og køkken.

Omgivelser

Kompasrosen og Fuglemajgård ligger i landlige omgivelser, og begge har gode udenoms arealer og adgang til værkstedsbygninger.

Ydelser

Botilbuddene tilbyder voksne mænd og kvinder med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse en specialiseret socialpædagogisk indsats.
Indsatsen indeholder for eksempel:

Omfattende socialpædagogisk indsats:

Vi yder hjælp til håndtering af let sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse. Vi yder verbal vejledning og fysisk støtte til alle opgaver samt støtte og guidning i forbindelse med interaktion med omgivelserne.

Let socialpædagogisk intervention:

For håndtering af let sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren behov for let struktureret og individuel tilrettelagt socialpædagogisk intervention.

Moderat socialpædagogisk intervention:

For håndtering af moderat sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren behov for personalemæssig døgndækning herunder moderat struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention.

Omfattende socialpædagogisk og psykologisk intervention:

For håndtering af svære sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren vedvarende, omfattende og massivt behov for personalemæssig døgndækning herunder omfattende struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention.

Massiv socialpædagogisk og psykologisk intervention:

For håndtering af svære sociale, emotionelle og kognitive problemer og eventuelt særlige vilkår såsom retskendelse har borgeren vedvarende, omfattende og massivt behov for personalemæssig døgndækning herunder omfattende struktureret og individuelt tilrettelagt socialpædagogisk og psykologisk intervention. På grund af psykopatologisk kompleksitet har borgeren behov for massiv skærmning fra andre borgere, og de fysiske rammer kan blive etableret et eksternt sted.

Afdeling Grønnebæks opgave er

at skabe rammerne for, at udviklingshæmmede med dom og særlige behov kan få den hjælp og støtte, der er behov for.

Med en anerkendende tilgang til samarbejdet med borgeren er målet at fremme en udvikling, der gør den enkelte borger i stand til at leve et mere selvstændigt liv og at forebygge ny kriminalitet.

Vi gør brug af individuelle samtaler og hjælper med at strukturere borgernes hverdag. Vi tilbyder individuelle og fælles aktiviteter og støtter den enkelte til at kunne håndtere og løse konflikter konstruktivt.
På Grønnebæk holder vi borgermøder i de enkelte afdelinger. På møderne er borgerne med til at bestemme indholdet i madplaner og aktiviteter.

Borgerne har indflydelse på deres individuelle rehabiliterende plan, som bliver gennemgået på et handlemøde, hvor den enkelte bliver opfordret til at deltage. Borgeren har mulighed for, at pårørende deltager ved handlemødet.

 

I botilbuddet giver vi vejledning og støtte til:

 - Personlig pleje/hygiejne.

- Medicinhåndtering.

- Indkøb.

- Gennemgang af post.

- Administration af økonomi.

- Struktur i hverdagen.

- Vedligehold og rengøring af bolig.

- Tøjvask.

- Vedligehold og etablering af sociale kontakter.

- Deltagelse i aktiviteter.

- Ledsagelse til læge, tandlæge, fysioterapi, frisør og lignende.

- Udarbejdelse af individuelle planer.

- Madlavning.

- Mindre vedligeholdelsesopgaver i boligen.

- Etablering og vedligehold af relationer til familierne.

 Samarbejdet med pårørende

Specialcenter for Unge og Voksne lægger stor vægt på et godt samarbejde med pårørende, og vi arbejder åbent og imødekommende for at skabe gode vilkår for en aktiv samarbejdsrelation.

Pårørende er velkomne til at besøge efter aftale og om muligt også overnatte hos borgeren.
Pårørende inviteres med til vores sociale arrangementer som høstfest, grillaftener, Sct. Hans fest og julefrokost hvis borgerne ønsker det.

 

Værkstederne

På værkstederne giver vi vejledning og støtte til: 

- Deltagelse i aktiviteter på værkstedet.

- Medicinhåndtering.

- Morgenmad og frokost.

Vi tilbyder en række aktiviteter på de to værksteder, og vi har gode erfaringer i at tilrettelægge aktiviteter, som imødekommer de enkeltes behov.

 

Aktiviteterne er blandt andet: 

 • Billedkunst.
 • Husflid.
 • Skovarbejde.
 • Trækløvning
 • Udkørsel af brænde til kunder.
 • Vedligehold af udenomsarealer på afdelingerne.
 • Forberedelse af arrangementer som fastelavn, Sct. Hans, høstfest og julefrokost.
 • Ridning
 • Folkedans
 • Svømning,
 • Handicapidræt
 • Festival

 

 

 


Siden er sidst opdateret 25-2-2019